Visitation


Når et barn skal visiteres til Skovbogaard vurderer ledelsen barnets akter og tager stilling til, hvorvidt barnet er indenfor målgruppen og om barnet passer ind i den øvrige børneflok. Ved tvivl inddrages vores tilknyttede psykiater Inger Beck. 

Sammen med sagsbehandleren tager ledelsen stilling til indskrivningsforløbet herefter.

Inden barnet flytter ind, så skal barnets fremtidige skoleplacering være på plads.

Der skal være udfærdiget en handleplan, som angiver formålet med anbringelsen samt den forventede varighed på anbringelsen og andre væsentlige forhold som samvær og lign.  

Det er os magtpåliggende at få en positiv opstart med barn, familie og anbringende kommune.