Faglig tilgang

  • Vi har ressourceorienteret tilgang

  • Vi har neuropædagogisk tilgang  

  • Vi har miljøterapeutisk tilgang

Vi arbejder individuelt med hvert barn med fokus på den enkeltes ressourcer. Dette for hele tiden at fokusere på barnets / den unges muligheder frem for begrænsninger i forhold til, at få motiveret til positiv forandring i forhold til den enkeltes udvikling.

Vi får fast supervision i, hvordan vi bedst understøtter børnenes udviklings- og modningsprocesser. Vi anvender dette til at afdække den nærmeste udviklingszone i forhold til hvert enkelt barn / ung. Der arbejdes konstant på at skabe nye veje i barnets nervesystem med hjerneviden, hjertevarme, relationer og gode oplevelser. Veje til udvikling af barnets kontaktevne, selvregulering, følelsesregister og samspil med andre.

Med udgangspunkt i en psykodynamisk miljøterapeutisk tilgang, skaber vi en omsorgsfuld og struktureret ramme omring hvert enkelt barn. Relations arbejdet vægtes højt og pålidelige og professionelle voksne varetager det daglige ansvar, således at barnet kan bruge energien på at udvikle sig i positiv retning.  

Vi arbejder helhedsorienteret i forhold til vores miljøterapeutiske grundlag og bestræber os på at planlægge dagen, så den bliver værdifuld og udviklende for det enkelte barn. Vi søger konstant at arbejde med alt som skaber udvikling - følelsesmæssig, socialt samt indlæringsmæssigt.

Barnet inddrages i hverdagen under strukturerede rammer, hvor omsorg, struktur, forudsigelighed og stabilitet er nøgleord. Børnene mødes med anerkendelse, empati og struktur og vi ønsker at lære dem, at tage ansvar for eget liv med henblik på en selvrealisering.

Hos medarbejderne på Skovbogaard er det en fællesnævner, at der udvises stor omsorg og engagement i børnene, således at det enkelte barn oplever at blive set og hørt.

Den voksnes opgave er at skabe rammerne og grundlaget for en tillidsbaseret relation til barnet, hvilket er væsentligt for at skabe nogle optimale udviklingsvilkår.  

Hvert enkelt barn er tilknyttet en kontaktperson, som varetager den overordnede kontakt til familie og netværk.