Opholdsstedet Skovbogaard er et hjem for anbragte børn og unge. Vi blev grundlagt i 1978 og er en stråtækt lystgård med 2 aldersopdelte afdelinger. Vi er et døgnbemandet bo – og udviklingstilbud for børn og unge, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme, men har behov for et overskueligt behandlingsmiljø. Vi tilbyder en hjemlig ramme, der byder på omsorg, struktur og forudsigelighed omgivet af omsorgsfulde, troværdige og tydelige voksne.

Vi er en fond uden privatøkonomiske interesser. De børn der bor her går i forskellige almene eller specialskoler i området. Vi har sovende nattevagt på stedet.