Værdigrundlag

Det er vores grundopfattelse, at alle børn og unge, uanset baggrund og psykosociale problemstillinger, har brug for at blive uddannet til den moderne verden og få lært sig nødvendige faglige, sociale og personlige færdigheder, der skal gøre dem i stand til at skabe sig et godt liv.  

Vores medarbejdere går i spidsen med høje etiske krav, flid, humor og masser af opfindsomhed - og med en livsfilosofi om, at der er plads til alle og at ”al adfærd har en mening”.  

-Skovbogaards kultur hviler på gensidig tolerance og rummelighed overfor hinandens forskelligheder, via erfaring og åben dialog.  

-Tydelige rollemodeller, fast struktur og grænsesætning, skaber en tryghed, som er nødvendig for personlig udvikling og identitetsskabelse.

-Aktiviteter og nærvær, som skaber gensidige positive erfaringer skal danne grundlag for en tillidsskabende relation barn og voksen imellem.  

-Via empati, forståelse og interesse for barnet arbejdes der med de svigt og konflikter, som barnet ud fra sine opvækstvilkår ofte er bærer af.