Målgruppe

Vi er normeret til 10 børn i alderen 6-18 år af begge køn. Heraf kan nogle af dem være i efterværn i alderen 18 til 22 år.

Målgruppen er normalt begavede børn, som ved indskrivningstidspunktet er fra 6 – 18 år.

Der arbejdes målrettet og bevidst med målgruppen af børn med relationsforstyrrelser, problemer med opmærksomhed, koncentration, angst, indlæring mv.

Målgruppen har brug for tydelige rammer og forudsigelighed. Den er også kendetegnet ved at have et stort behov for genkendelighed, så børnene mærker, at der er troværdige voksne omkring dem, så de på den måde kan få korrigeret deres emotionelle oplevelser.  

Børn i denne målgruppe mangler ofte fornemmelse af, hvem de selv er og tager let farve af omgivelserne. Der er ofte tale om unge, der har svært ved at sætte ord på egne indre tilstande og som kan have vanskeligheder ved at indgå i sociale sammenhænge.

Vi er godkendt til at modtage:

  • Børn der af forskellige grunde ikke har mulighed for at bo hjemme.

  • Børn med opmærksomhedsforstyrrelser

  • Omsorgssvigtede børn.

  • Børn med tilknytningsforstyrrelser

  • Børn med psykiske problemstillinger.